Organisatie

“We willen samen met Vlaardingse inwoners, organisaties en bedrijven en iedereen die er interesse in heeft een bruisend 2018 organiseren, met aansprekende en feestelijke evenementen en activiteiten. We willen activiteiten organiseren voor alle leeftijden: van ridderspelen en leuke workshops voor kinderen tot lezingen en symposia voor historische geïnteresseerden. Ook willen we kijken wat we van de geschiedenis kunnen leren. Het programma zal voor jong en oud aantrekkelijk zijn. Iedereen kan meedoen en samen gaan we het beleven!”

Hans Versluijs
Wethouder gemeente Vlaardingen

Oktober 2016

De gemeente Vlaardingen coördineert en faciliteert het programma Vlaardingen 1018 en heeft daarvoor in een projectgroep de handen ineengeslagen met kartrekkers van enkele grote programmaonderdelen. Hieronder een overzicht van de betrokkenen van deze samenwerkingspartners.

Gemeente Vlaardingen

 • Annelies Kerkum, projectleider
 • Pea Kraus, teammanager Erfgoed
 • Tim de Ridder, stadsarcheoloog
 • Edith Kwakernaak, communicatieadviseur
 • Eli van Toledo, beleidsadviseur Kunst & Cultuur
 • Arie van der Hout, projectassistent
 • Gerry van Kronenburg, projectassistent/vrijwilliger
 • Helen Lemson, vrijwilligerscoördinator

Stichting Vlaardingen 1018

 • Yvonne Batenburg, voorzitter
 • Peter Jan van Noortwijk, penningmeester
 • Anke Burger, secretaris
 • Frank Tomeï, organisator Stadsspektakel
 • Wibo Broek, organisator Stadsspektakel
 • Kees Nieuwenhuijsen, organisator evenement Slag bij Vlaardingen
 • Martin Kreekel, coördinatie middeleeuws kampement en markt tijdens evenementen Slag bij Vlaardingen en Stadsspektakel
 • Jaap Hogendoorn, coördinatie opvoering veldslag tijdens evenement Slag bij Vlaardingen

Museum Vlaardingen

 • Nicolette Bartelink, operationeel directeur ad interim

Federatie Broekpolder

 • Jeroen ter Brugge, Educatief Archeologisch Erf