HUISREGELS

Slag bij Vlaardingen – Veldslag en historisch kampement – 9 en 10 juni 2018

Om iedereen een gezellig en veilig evenement te kunnen bieden heeft de organisatie, in samenwerking met de gemeente, politie, brandweer en andere hulpdiensten, de volgende spelregels voor de bezoekers opgesteld.

Zoals bij elk evenement, gelden de gebruikelijke regels:

 • Volg altijd de instructie op van politie en beveiligingspersoneel, voor je eigen veiligheid en die van anderen.
 • De organisatie van het evenement heeft het recht om ieder die zich niet houdt aan de huisregels te verwijderen van het evenemententerrein.
 • Het is voor bezoekers onder de 18 jaar niet toegestaan om alcohol te kopen en/of te consumeren. Daarnaast is het voor bezoekers van 18 jaar en ouder niet toegestaan om alcohol door te geven aan bezoekers jonger dan 18 jaar.
 • Bij overtredingen en misdrijven wordt direct de politie ingeschakeld.

Voor dit bijzondere historische evenement zijn er ook bijzondere regels:

 • WAPENS
  Het is voor bezoekers niet toegestaan om op het evenemententerrein wapens te dragen. Metalen wapens maar ook kunststoffen (latex) zwaarden, bijlen, bogen en dergelijke zijn niet toegestaan. Een uitzondering geldt voor kinderen tot 10 jaar die verkleed als ridder, met een plastic of houten zwaardje, het evenement bezoeken.
  Op de middeleeuwse markt zijn re-enactment wapens te koop (replica’s, categorie IV). Als bezoeker kun je deze kopen, maar ze moeten dan door de handelaar deugdelijk worden verpakt en je mag ze op het evenemententerrein niet uitpakken.
 • VEILIGHEID
  Tijdens de opvoering van de veldslag, bij de competitieve gevechten en bij de boogschietbanen dienen de bezoekers te allen tijde achter de afzettingen te blijven en de instructies van de organisatoren te volgen. Dit geldt ook voor persfotografen.
 • KIJKEN MAAR NIET AANKOMEN
  Als bezoeker heb je gedurende de publieksuren vrij toegang tot het historisch kampement, maar je mag de tenten niet zomaar binnengaan of de aanwezige voorwerpen (in het bijzonder de wapens) beetpakken. Je kan hiervoor wel toestemming vragen aan de re-enactors.
 • GEDRAAG JE!
  Agressie, ongewenste intimiteiten, racistische, seksistische, beledigende en/of discriminerende uitlatingen of ander hinderlijk gedrag tegenover mede-bezoekers, personeel of re-enactors wordt niet getolereerd.
  Het is niet toegestaan om politieke of religieuze propaganda te bedrijven.
  Groepen in clubkleding, zoals motorclubs en voetbalsupporters, zijn niet welkom en worden bij de entree geweerd.
 • HONDEN
  Je mag je hond aangelijnd meenemen naar het evenement. Echter, wanneer een hond zich naar het oordeel van de organisatie niet goed gedraagt, worden hond en eigenaar van het evenemententerrein verwijderd.
 • AANSPRAKELIJKHEID
  De Stichting Vlaardingen 1018, haar bestuursleden, de organisatoren en de medewerkers aan het evenement zijn niet aansprakelijk voor enige vorm van persoonlijke en/of materiële schade die je als bezoek(st)er onverhoopt lijdt tijdens je bezoek aan het evenement.

Overige bepalingen

De organisatie heeft het recht derden aan te wijzen om datgene wat in deze huisregels/algemene voorwaarden staat te effectueren. Indien één of meer van bovengenoemde bepalingen niet (geheel) rechtsgeldig zijn of zullen worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van een ongeldigheid van een bepaling treedt hiervoor in de plaats een nieuwe bepaling die met de oude, niet-rechtsgeldige bepaling zoveel mogelijk overeenkomt, qua inhoud, bereik en doelstelling. Wetgeving, verordeningen, besluiten, bepalingen en algemene voorwaarden van overheidswege zijn integraal verbindend. Ook de bepalingen in de Nederlandse strafwetgeving zijn, voor zover dit gedragingen op de openbare weg betreft, of kunnen betreffen van toepassing dan wel van overeenkomstige toepassing.